ELS NOSTRES SERVEIS

  • El servei principal es: Atendre les necessitats dels nostres clients.

  • Transports i Distribució de mercaderies a les instal·lacions dels nostres clients (CARREGA COMPLETA O GRUPATGE)

  • Disponem de carretes amb plataformes elevadores per ajustarnos més a les necessitats de cada tipus de mercaderia transportada.

  • Control d'incidències. Informant de qualsevol incidència durant l'entrega de la mercaderia SERVEIS complementaris.

  • Magatzematge de la mercaderia.

  • Devolució dels albarans

  • Arxiu i custòdia d'albarans físics durant 4 anys.

  • Assegurança a Tot Risc i custodia de les mercaderies durant tot el trajecte fins la entrega de la màteixa.